Nieuwsbrief
Inloggen
 

Logo


Tijdens de vele jaren dat ze vrijwilligerswerk heeft gedaan in voornamelijk Thailand, kreeg de oprichtster van KANIKA daar haar nieuwe naam toebedeeld. Dit omdat de lokale bevolking haar naam Gieneke niet kon uitspreken. Gepaard met traditionele ceremonie werd ze omgedoopt tot KANIKA, naar een klein lokaal bloemetje welke alleen ‘s nachts bloeit.


Dit bloemetje heeft als inspiratie gediend voor het huidige logo. De kleuren geven daarbij de 5 kenmerken weer waar KANIKA voor staat:

 

Kleur Betekenis Kenmerk

Blauw eerlijkheid, betrouwbaarheid, waarheid en zelfexpressie, fair, ambachtelijk

Geel liefdevol, warmte, sociaal

Wit zuiver, rein, ecologisch

Groen natuurlijk, biologisch

-‍----

Logo


During the many years that the founder of KANIKA worked as a volunteer, mostly  in Thailand, she was given her new name: as the locals had problems pronouncing her name, Gineke, they gave her the name KANIKA during a traditional ceremony. She was named after a small local flower that blossoms only during the night.


The flower has been the inspiration for the logo of KANIKA. The colours stand for the five characteristics of KANIKA:  


Colour, Meaning, Characteristic

Blue honesty, reliability, truth and self-expression, fair/craftsmanship

Yellow loving, warm,social

White pure, clean, ecological

Green natural, biological